Bestilling af Matrikelkort og Kort10 Læs om priser og rettigheder
Korttype: *  
Kort10 - angiv temaer: Læs om matrikelkortet
Læs om Kort10
Læs om referencesystemer
Dataformat: *  
Referencesystem: *  
Standardlevering:
Hvis en bestilling skal omfattes af standard leveringsomkostninger skal en af følgende  forudsætninger være opfyldt:
Definition af område: *
- Området er defineret af et eller flere sammenhængende matrikel-numre samt ejerlavsnavn - eller kode: Find et sted
- Området er defineret af en administrativ kode eller navnet på et ejerlav, en kommune eller en region:
- Området er defineret af en adresse som centrum: Angiv sidelængde i meter:
- Området er defineret af min/max koordinater i UTM32 - EUREF89 Hjælp til transformation

Nederste venstre hjørne:
  x = Easting   y = Northing
Øverste højre hjørne:   x = Easting   y = Northing
Speciallevering:
Bestillingen tillægges teknikertimeløn (min ½ time) hvis en af følgende forudsætninger opfyldes:
Definition af område: *
- Området er defineret af en kopi af et kort vedlagt som pdf eller rasterfil i slutningen af din bestilling.
- Området er defineret af flere adresser:
- Området er defineret i andet referencesystem  
Angiv referencesystem:
Nederste venstre hjørne:   x = Easting   y = Northing
Øverste højre hjørne:   x = Easting   y = Northing
- Området er defineret ved linier eller polygoner i et vektor-format.
Vedhæft en fil i slutning af din bestilling.
Angiv den ønskede, samlede buffer-bredde i meter langs med linier:
Angiv vedlagte dataformat:
Angiv vedlagte referencesystem:

Line eller polygon kan defineres på følgende måder:

Eller
- alle bestillinger hvor der ønskes tilbud og optælling af lodder eller hektar:
- aftale om leveringer udover de nævnte dataformater:
Hvis et ønsket område ikke følger en administrativ inddeling (ejerlavs- kommune- eller regionsgrænse) vil kortet blive klippet blødt, hvilket betyder at elementer der krydser grænsen for det ønskede område bliver leveret med, men det er KUN indenfor afgrænsningen at kortet er komplet.
Felter, der er markeret med (*) skal udfyldes eller vælges